Odszkodowania i zadośćuczynienia

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia. Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwiema formami rekompensaty za wyrządzoną szkodę? Zadośćuczynienie dotyczy szkód niemajątkowych, natomiast odszkodowanie majątkowych. Zadośćuczynienie może zatem dotyczyć strat związanych z cierpieniem fizycznym oraz psychicznym. Do jego uzyskania może Państwa kwalifikować trauma wywołana wypadkiem lub utratą bliskiego członka rodziny.

 

zatwierdzany dokument

Jeśli natomiast chodzi o odszkodowanie, to podejmujemy się np. spraw związanych z uszkodzeniem samochodu w wypadku drogowym. W takiej sytuacji mogą Państwo żądać rekompensaty za rehabilitację, zakup sprzętu medycznego, naprawę samochodu i wielu innych rzeczy. Ponadto reprezentujemy Klientów w sprawach o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia będącego następstwem błędu medycznego bądź bezprawnego działania organów władzy państwowej.

 

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej?

Uzyskanie odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej, jest niezwykle trudne i czasochłonne. Nie oznacza to jednak, że takie sprawy są z góry przegrane. Osoba wytaczająca proces musi jednak udowodnić, że zdarzenie medyczne, do którego doszło, miało ścisły związek z utratą zdrowia lub życia konkretnej osoby. Z naszą pomocą uzyskają Państwo opinię biegłego, a także przygotują niezbędną dokumentację, dzięki której sprawa będzie oparta na solidnych fundamentach. W toku postępowania często udaje się dojść do porozumienia i ustalenia kwoty ugody, która byłaby satysfakcjonująca dla obu stron. Jest to lepsze rozwiązanie, niż kierowanie sprawy do sądu.