Odszkodowania, zadośćuczynienia

  • odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody spowodowane wypadkami drogowymi,
  • roszczenia za bezprawne działania organów władzy państwowej,
  • roszczenia za błędy medyczne.

Ochrona danych osobowych

  • audyty ochrony danych osobowych,
  • projektowanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych,
  • pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Sprawy spadkowe

  • sprawy o dział spadku,
  • sprawy o zachowek,
  • projektowanie testamentów.

Obsługa prawna firm

  • rejestracja spółek,
  • dochodzenie wierzytelności,
  • projektowanie i opiniowanie umów,
  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych,
  • szkolenia wewnętrzne dla pracowników.

Sprawy dotyczące nieruchomości

  • analiza umów kupna sprzedaży nieruchomości
  • sprawy o zniesienie współwłasności,
  • sprawy o zasiedzenie,
  • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Sprawy karne

  • obrona w sprawach o przestępstwa i wykroczenia,
  • reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych.
TOP