Odszkodowania, zadośćuczynienia

 • odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody spowodowane wypadkami drogowymi,
 • roszczenia za bezprawne działania organów władzy państwowej,
 • roszczenia za błędy medyczne.

Ochrona danych osobowych

 • audyty ochrony danych osobowych,
 • projektowanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych,
 • pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Sprawy spadkowe

 • sprawy o dział spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • projektowanie testamentów.

Obsługa prawna firm

 • rejestracja spółek,
 • dochodzenie wierzytelności,
 • projektowanie i opiniowanie umów,
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych,
 • szkolenia wewnętrzne dla pracowników.

Sprawy dotyczące nieruchomości

 • analiza umów kupna sprzedaży nieruchomości
 • sprawy o zniesienie współwłasności,
 • sprawy o zasiedzenie,
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Sprawy karne

 • obrona w sprawach o przestępstwa i wykroczenia,
 • reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych.
TOP