Sprawy gospodarcze

Prowadzimy sprawy gospodarcze. Jak mogą Państwo zweryfikować, czy konkretna sprawa ma charakter gospodarczy? Powinna ona spełniać kilka kryteriów. Po pierwsze osoba składająca pozew powinna prowadzić własną działalność gospodarczą, a druga strona pozwu także powinna być przedsiębiorcą. Ponadto sprawa powinna być związana z działalnością gospodarczą prowadzoną przez obie strony. Jeżeli wszystkie te kryteria są spełnione, wówczas podlega ona pod sąd gospodarczy. W niektórych sytuacjach takie sprawy mogą trafić do sądu cywilnego. Jeśli zechcą Państwo skorzystać z naszych usług, przeanalizujemy dokładnie sprawę i skierujemy ją do właściwego organu.

 

osoa przy laptopie

 

W jakiej sytuacji należy skierować sprawę do sądu gospodarczego?

Najczęściej przychodzą do nas Klienci, którzy nie uzyskali zapłaty za towar lub wykonaną usługę, na rzecz innego przedsiębiorcy. Takie sprawy podlegają karze i powinny być kierowane do właściwych organów. Jeśli strona pozwana nie wykazuje dobrej woli, aby dojść do porozumienia i oddać pieniądze, wówczas najlepiej jest zgłosić się do kancelarii adwokackiej. Przeważająca część spraw, ostatecznie nie trafia do sądu. Są one rozwiązywane polubownie.

 

Wystosujemy w Państwa imieniu odpowiednie pismo do dłużnika, do którego będzie musiał się on ustosunkować. Z reguły takie działania wystarczają do tego, aby zażegnać konflikt i otrzymać zwrot pieniędzy. Jeśli jednak tak się nie stanie, wówczas kierujemy sprawę do sądu gospodarczego, który rozpatrzy ją w umówionym terminie. Jeśli są Państwo z kolei w sytuacji, gdy to konsument nie chce zapłacić należności, wówczas prowadzona sprawa trafi do sądu cywilnego.